Si tu vols,
més Xàtiva

Fa quatre anys els xativins i xativines apostaren pel canvi a la nostra ciutat, un canvi liderat pels socialistes que ha permès que Xàtiva cresca, dotar-la de nous serveis i treball, alhora que s’ha reparat i ampliat els drets per a les persones.
Polítiques culturals i de promoció del nostre turisme, educatives, esportives, de promoció econòmica i desenvolupament de ciutat, de joventut, polítiques que garanteixen la vida digna dels tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de Xàtiva, sense deixar ningú enrere.

Ara és el moment, si tu vols, de seguir creixent i construint una Xàtiva per a les persones, de convivència i progrés que va començar en 2015.
Aquest és un programa de govern per a totes les persones de la ciutat, sense partidismes, obert al diàleg i que proposa solucions i il·lusions per seguir avançant, per a totes i tots, de qualsevol condició social, orige, situació econòmica, per a majors, joves, dones, persones vulnerables, amb propostes igualitàries que posen per davant els interessos de totes i de tots, propostes de polítiques que humanitzen les persones i les doten de dignitat.

Si tu vols,
més Xàtiva.

Roger Cerdà i Boluda

Programa de Govern 2019-2022
PSPV-PSOE Xàtiva

Polítiques per a les persones

Si tu vols, construirem un futur més just amb igualtat d’oportunitats per a totes i tots, lluitarem per les llibertats i drets de les persones

El treball del partit socialista al govern de la ciutat ens ha permès en aquest quatre anys canviar el model social de la nostra ciutat, apostant per la igualtat d’oportunitats per a totes i tots incidint en la població més vulnerable. El primer decret d’alcaldia va doblar la quantitat adreçada a l’ajuda d’emergència social i salvar el benestar de més de 300 famílies.
Decididament hem eliminat el copagament farmacèutic per a majors i dependents, també el residencial; els nostres xiquets i xiquetes tenen garantida l’educació gratuïta en tota l’etapa obligatòria des dels 2 anys, no paguen llibres, tenen assegurat el menjador escolar en vacances i a més moltes famílies han trobat, mitjançant programes d’ocupació, treball per dignificar les seues vides, hem donat l’oportunitat a molts joves a trobar el seu primer treball, un espai propi on desenvolupar les seues habilitats, potencialitats i l’oci, els nostres majors gaudeixen de millors serveis especialitzats i les persones amb discapacitat i amb malaltia mental són ateses amb dignitat en nous recursos que procuren un respir a les seues famílies.
També hem millorat les instal·lacions esportives i les línies de subvencions als clubs; les falles no paguen la taxa del Gran Teatre per a les seues presentacions i hem obert a la ciutadania per primera vegada la participació en les decisions polítiques de la ciutat.
Tot en una Xàtiva segura per a viure amb llibertat.

Si tu vols, més educació

· Destinarem 600.000 € per a la gratuïtat en l’escolarització dels xiquets de 0 a 3 anys i així que els pares i mares no tinguen que pagar l’escoleta dels seus fills.
· Construirem un nou Centre d’Educació Especial del Pla de la Mesquita i invertirem més de 3 milions d’€ a la resta de col·legis i instituts públics.
· Ampliarem l’oferta educativa de formació professional amb coordinació amb el sector empresarial i comercial de la ciutat.
· Dotarem el Conservatori d’una oferta adequada a la demanda actual.
· Incorporarem al Consell Escolar Municipal a tots els agents educatius de la ciutat.
· Dissenyarem un Pla de xoc contra el fracàs escolar.
· Crearem un protocol municipal contra l’assetjament escolar.
· Elaborarem un Programa de convivència i inclusió amb jocs compartits amb els alumnes de Centre d’Educació Especial i Centre Ordinari.
· Dissenyarem diferents Unitats Didàctiques per posar a l’abast a tots els centres educatius de la ciutat, i a partir de les quals es treballaran els aspectes més importants de la història xativina.
· Afavorirem una formació pràctica i adaptada per tal de desenvolupar patis actius als diferents centres educatius.

Si tu vols, més sanitat

· Construirem un nou centre de Salud a la zona est de la ciutat que donarà servei a més d’onze-mil veïns i veïnes.
· Reformarem el Consultori de la Seu, ampliant les seues instal·lacions a l’ala sud del antic hospital per tal de fer-lo accessible.
· Ampliarem l’aparcament del Hospital Lluís Alcanyís.
· Millorarem el servei de transport urbà fins al hospital.
· Exigirem un fort increment d’inversió en l’hospital per tal de renovar les instal·lacions del mateix, així com l’ampliació de la seua plantilla amb un major nombre d’especialistes.

Si tu vols, més esport

· Ampliarem el Pavelló de Voleibol amb la construcció d’un edifici annex amb noves pistes d’entrenament.
· Transformarem l’antic traçat de tren entre Xàtiva i Carcaixent en una via verda per l’oci i l’esport.
· Millorarem les instal·lacions de Les Pereres amb especial atenció a les pistes de basquet amb el canvi de paviment i un tancat que facilite l’entrenament.
· Posarem tanques en els camps de futbol de Les Pereres adaptant-los a la normativa de les competicions.
· Adequarem l’horari de les escoles esportives a la nova realitat organitzativa de les escoles de la ciutat.
· Millorarem la dotació per a la compra i substitució dels materials necessaris per a la practica esportiva a les instal·lacions municipals.
· Potenciarem la vessant turística dels esdeveniment esportius de la ciutat.

Si tu vols, més benestar social

· Millorarem el transport urbà amb dos línies de bus, fent que tant el casc antic com els polígons tinguen servei.
· Farem de Xàtiva una ciutat accessible, per a persones de mobilitat reduïda, sordes i cegues o sordcegues.
· Crearem la Unitat d’emergència de l’habitatge, per garantir solucions habitacionals immediates per a persones vulnerables
· Crearem un programa d’estimulació cognitiva amb coordinació amb sanitat per a persones amb demències.
· Promourem programes de cooperació intergeneracional entre joves i gent gran.
· Crearem un programa de voluntariat juvenil i sénior.
· Gestionarem, junta amb la Generalitat valenciana, la construcció i rehabilitació d’habitatges col·laboratives en regim de lloguer per a majors de 60 anys o persones amb diversitat funcional.
· Gestionarem la creació d’habitatges tutelades per a persones amb diversitat funcional i també per a malalts mentals.
· Construirem, junt amb la Generalitat Valenciana, un centre de dia per als discapacitats.

Si tu vols, més igualtat

· Crearem un pacte ciutadà per la conciliació, fomentant la coresponsabilitat, articulant i garantint les mesures amb el teixit privat i públic.
· Continuarem apostant pel Pla d’Ocupació per al retorn de les dones al mercat laboral.
· Defensarem el paper de la dona en tots els àmbits de la ciutat, potenciant la seua participació en l’àmbit de la cultura, de l’esport i empresarial.
· Aprovarem una estratègia de promoció de la seguretat de les dones en l’espai públic.
· Establirem mesures de suport integral a les dones víctimes de violència de gènere amb accés preferent a l’arrendament d’habitatges i en l’adjudicació dels recursos habitacionals de la mà de la Generalitat Valenciana.
· Dotarem la Casa de les Dones d’una unitat comarcal especialitzada que dependrà de l’Oficina a les Víctimes del delicte amb un servei gratuït de tractament psicològic a les víctimes de violència de gènere i els seus fills menors.
· Afavorirem projectes per treballar conjuntament amb els centres educatius la igualtat.
· Crearem una Unitat per la Diversitat i contra tots els delictes d’odi.
· Durem a terme polítiques especifiques per visibilitzar i normalitzar qualsevol tipus de diversitat: gènere, LGTBI+, racial, funcional…
· Fomentarem les activitats dels diferents col·lectius que representen qualsevol tipus de diversitat, així com la seua inclusió en els diferents àmbits de la societat.
· Farem un diagnòstic per detectar totes les desigualtats, a partir del qual, elaborarem un Pla d’igualtat que aborde tots els tipus de diversitat.
· Impulsarem la festa de l’Orgull LGTBI+, des d’un punt pedagògic, per fer-la un referent de les Comarques Centrals Valencianes.
· Abordarem des d’un punt de vista municipal i pròxim la problemàtica de l’assetjament escolar.

Si tu vols, més joventut

· Augmentarem la partida de Joventut en 200.000 euros arribant a gestionar per part de l’àrea 400.000 euros.
· Durem a terme una xarxa d’ajudes per al lloguer pressupostada amb 100.000 euros a l’any.
· Crearem l’Observatori de la Joventut per al correcte desenvolupament del Pla Jove.
· Elaborarem un Pla Integral per a l’ocupació i orientació laboral i formativa.
· Bonificarem les taxes dels nivells b1 i c1 dels exàmens oficials de l’EOI, sempre que aquests es superen.
· Impulsarem un xec de 50 euros per al foment de la cultura en activitats pròpies de l’Ajuntament.
· Dissenyarem un programa de coaching per al disseny del projecte de vida per als joves menys formats.
· Crearem un Programa d’igualtat des de la joventut en el qual es treballaran les diferents vessants mitjançant tallers i voluntariats (gènere, LGTBI+, racial, funcional…)
· Reformarem i adequarem la Casa de la Joventut, fent-la accessible.
· Farem Projectes de Sensibilització ambiental mitjançant els voluntariats i la constant reeducació ambiental.
· Promocionarem la participació a partir d’assemblees i bústies de suggeriments digitals, per tal de continuar afavorint que la Joventut siga sent un dels centres de la política municipal.
· Crearem el primer pla municipal de prevenció contra la violència a les aules, elaborant una guia d’actuació adreçada als joves.

Si tu vols, més justícia i seguretat

· Construirem un nou Palau de Justícia a Santa Clara.
· Intensificarem el control sobre el soroll de les motocicletes i altres vehicles que produeixen molèsties.
· Crearem la figura de mediador de barri com a instrument per a la resolució de conflictes.
· Implantarem la policia rural per al control i la supervisió del terme i dels camps de cultiu.
· Completarem la plantilla de la Policia Local cobrint les 15 places vacants que hi han en l’actualitat.
· Farem ús de les càmeres drons per controlar els robatoris de collites al terme, així com per a previndre els incendis forestals.
· Exigirem la remodelació integral de la comissaria de Policia Nacional.
· Millorarem la dotació de materials i vehicles per a Protecció Civil.
· Regularem l’ús del patinet elèctric amb la seua inclusió en l’ordenança de mobilitat.

Si tu vols, més participació

· Consolidarem el model d’administració basat en l’estratègia de govern obert i bon govern, que suposa integritat institucional, més participació, major transparència i major control.
· Fomentarem l’ensenyament de la participació amb els més joves impulsant un esperit crític però tolerant i responsable, a partir de temes que desperten la reflexió, interès i empatia.
· Impulsarem el servei d’orientació administrativa per al foment de l’associacionisme a tots els àmbits.
· Estimularem els grups de debat juvenils per tal d’empoderar i responsabilitzar a la joventut del progrés col·lectiu.
· Impulsarem programes de voluntariat en diferents àmbits ja siga a partir d’associacions ja existents o a partir de l’administració.
· Aplicarem eficaç i eficientment els Pressupostos Participatius.

Si tu vols, millor mobilitat a Xàtiva

· Habilitarem les 100 places d’aparcament que hi han actualment al pàrquing de Corts Valencianes per al seu ús públic com a aparcament de rotació.
· Interconnectarem l’oferta de places d’aparcament públic a través d’una app per a que siga més fàcil trobar aparcament en temps real.
· Ampliarem el pàrquing de l’hospital Lluís Alcanyís.
· Rescatarem la gestió del pàrquing de la Glorieta per a millorar el servei.
· Ampliarem les zones d’aparcament al centre històric amb un nou aparcament en el carrer Sant Vicent.
· Posarem en marxa dues línies de bus urbà que possibiliten l’accés tant des del nucli antic com des dels polígons industrials.

Creiximent econòmic i sostenibilitat

Si tu vols, avançarem en la creació d’ocupació i farem de Xàtiva un model de ciutat sostenible i verda

La promoció econòmica i d’ocupació i la seua qualitat ha estat una prioritat per als socialistes. Aquesta aposta de present i futur va a dependre en gran mesura del tipus de llocs de treball que es creen. Més de 600 persones han trobat feina gràcies a les polítiques i programes impulsades per aquest govern. Volem una ciutat competitiva, capdavantera en les noves tecnologies. Volem que els joves tinguen l’oportunitat de quedar-se a treballar a la nostra ciutat assentar el seu projecte de vida. Volem que les empreses locals tinguen garantida la seua pervivència com a motors generadors d’ocupació.
Volem que Xàtiva siga pionera en atracció d’inversions, adequant a les empreses una fiscalitat adient a les seues característiques. Volem continuar reactivant els sectors productius emblemàtics de la ciutat: comerç i indústria, apostar decididament també per l’agricultura i el desenvolupament rural.
Convertir la nostra ciutat en referent de ciutat sostenible i afavoridora de mesures contra el canvi climàtic serà un dels reptes de la Xàtiva del segle XXI.

Si tu vols, més progresivitat fiscal

· Establirem la fiscalitat progressiva i socialment justa, ambiental i solidària.
· Facilitarem i rebaixarem els tràmits i els costs de les llicències d’apertura i les taxes d’ocupació o traspàs de negoci.
· Permetrem bonificacions als emprenedors per motiu de l’inici de l’activitat empresarial en els dos primers anys d’activitat.
· Congelarem el preu de l’aigua en el tram corresponent al consum habitual, per a famílies i xicotetes empreses.
· Rebaixarem substancialment el preu de la taxa de fem a aquelles empreses que degut a altres normatives de gestió de residus, generen una quantitat molt reduïda de fem.
· Implantarem la recollida selectiva de la matèria orgànica en els grans productors de fem.
· Aplicarem una bonificació de la quota íntegra de l’IBI per als habitatges amb sistemes d’aprofitament de l’energia solar.
· Aplicarem les bonificacions permeses referents als objectius ambientals, d’accessibilitat o d’habitatges protegits.
· Establirem un tipus impositiu reduït o bonificacions a la quota de l’IBI per als habitatges eficients, d’acord amb la seua classificació energètica.

Si tu vols, més ocupació

· Implantarem un pla de modernització del comerç per a fer-lo més competitiu, impulsant l’adaptació digital baix la marca Xàtiva Turisme i Comerç.
· Crearem una oficina d’atracció a la inversió i suport al creixement de les empreses locals i atenció als nous emprenedors.
· Desenvoluparem sòl industrial en parcel·les grans i a un preu competitiu por possibilitar l’ampliació de les empreses locals i l’arribada de noves.
· Buscarem solucions al aparcament amb la posada en marxa del pàrquing de rotació de Corts Valencianes i la interconnexió d’aparcaments a través d’un sistema de ciutat intel·ligent.
· Millorarem les condicions dels nostres polígons amb més il·luminació, millor pavimentació, millor senyalització i millors comunicacions.

Si tu vols, millorarem el medi ambient

· Implantarem la recollida selectiva de la fracció orgànica del fem amb diferents sistemes en funció de la zona: porta a porta, al nucli antic; cinquè contenidor a la resta i compostatge comunitari a Bixquert i les pedanies.
· Millorarem el manteniment les actuals zones verdes i afavorirem la creació de noves als diferents barris de la ciutat.
· Habilitarem àrees d’estacionament de vehicles, bicis i patinets elèctrics.
· Signarem un pacte per l’economia circular amb tots els sectors econòmics i socials per a desenvolupar una estratègia de reducció, reutilització i reciclatge.
· Farem campanyes de sensibilització i formació amb l’objectiu de reduir l’ús dels plàstics.
· Impulsarem un pla local de prevenció d’incendis i riscs als nostres paratges naturals i la costa del castell.
· Millorarem i incrementarem els espais públics d’oci de les mascotes.
· Posarem en marxa campanyes de esterilització de les colònies de gats per evitar la seua proliferació.
· Incrementarem el control sobre les femtes canines per tal d’evitar la seua proliferació als nostres carrers.
· Posarem en marxa campanyes de divulgació de l’adopció d’animals domèstics per tal d’arribar al sacrifici zero d’animals abandonats.
· Millorarem els tractament per a la reducció de les panderoles i el mosquit tigre.

Si tu vols, més i millors serveis públics

· Portarem a terme la interconnexió de les xarxes d’aigua potable de la ciutat, a més a més, sectorialitzarem la xarxa en vint-i-dos sectors secundaris.
· Intervindrem anualment en el canal de Bellús per fer les reparacions adients i evitar així la pèrdua d’aigua.
· Elaborarem i implantarem un pla de manteniment de les fonts.
· Posarem en marxa les fases V, VI i VII del Pla de Seguretat de Vies Urbanes, millorant la il·luminació dels polígons.
· Reformarem la Glorieta José Espejo per tal d’implantar un parc infantil.
· Intervindrem en el arbres de l’Albereda per garantir al màxim la seguretat dels vianants.

Si tu vols, més inversió a les pedanies

SORIÒ
· Substituirem la il·luminació LED.
· Repararem la depuradora.
· Finalitzarem el centre social.
· Netejarem el llit del riu Canyoles.
· Millorarem la plaça del Centre Social.

TORRE DE LLORIS
· Farem una pista esportiva en l’antic camp de futbol.
· Arreglarem el Carrer Major i el Carrer del Riu.
· Millorarem la urbanització del Carrer Miralbó i del Carrer del Molí.
· Farem l’escala d’accés i reformarem la piscina.
· Substituirem la il·luminació LED.

ANNAUIR
· Ampliarem el cementeri.
· Urbanitzarem el Carrer de la Pinada.
· Farem el vestidor de la pista de pàdel.
· Substituirem la il·luminació LED.
· Posarem Wifi al centre social.

BIXQUERT
· Crearem la figura de l’alcalde pedani de Bixquert per donar resposta als problemes de la zona.
· Bonificarem la instal·lació de sistemes de depuració d’aigües residuals en els disseminades.
· Instal·larem càmeres de seguretat en els principals accessos.
· Millorarem la dotació de contenidors de recollida selectiva de residus.
· Incrementarem la freqüència del servei de recollida de residus.
· Fomentarem la posada en marxa del compostatge domèstic.

Turisme i Cultura

Si tu vols, Xàtiva serà la capital la cultura valenciana i el nostre patrimoni un motor de creixement per al turisme

Si alguna cosa té emblemàtica la nostra ciutat és el seu potencial cultural i turístic que emana del seu patrimoni històric. La cultura i el turisme són la bandera que ens diferencia de qualsevol altra ciutat del nostre territori valencià. Preservar i millorar aquest patrimoni ha estat la gran aposta dels socialistes al llarg d’aquests 4 anys: hem adquirit el convent de Santa Clara, hem aconseguit la propietat de l’ermita del Puig i la de Sant Antoni, hem salvaguardat l’antiga estació de ferrocarril, reconstruït la Torre de l’Esperó al Castell, hem recuperat la Casa Artigues per obrir-la al públic dotant-la d’un nou servei municipal. Xàtiva ha adquirit les competències en patrimoni i de la mà de la Generalitat valenciana hem fet una inversió de més de 4,5 milions d’euros per rehabilitar vivendes al Centre històric, a la vegada que s’ha convertit solars en aparcaments i zones enjardinades.
La nostra ciutat s’ha convertit en una ciutat plena de vida i color als carrers i a les places. Hem netejat el bon nom de la ciutat i recuperat la dignitat i la seua història, hem retirat els honors al dictador i hem recuperat i commemorat en actes des de la institució la Crema de la Ciutat, o el 25 d’abril. Però volem més, volem que aquest motor econòmic que són la cultura i turisme siguen el motor d’ocupació i promoció econòmica de la ciutat, omplir els teatres i museu, dinamitzar les postres tradicions.
Perquè fer cultura és sumar diversitat i pluralitat.

Si tu vols, més turisme

· Reivindicarem un pla d’inversions per a la conservació i millora del nostre castell i el seu entorn com motor d’atracció turística i generador d’ocupació.
· Farem que la visita al castell siga més atractiva per als xiquets i xiquetes amb la creació d’un centre interactiu.
· Unificarem a través de la web de turisme tota la oferta cultural, teatral, d’activitats esportives, d’oci i gastronòmica de la ciutat.
· Farem de l’antic convent de Santa Clara un espai turístic, fomentant allí les propostes d’oci i cultura.
· Seguirem posant en valor el llegat de la Família Borja a través del producte Territori Borja i de l’Espai Borja.
· Obrirem els espais culturals i turístics els 365 dies de l’any.
· Generarem un circuit turístic local amb tots els agents vinculats i institucions implicades. D’aquesta manera, s’unificarà una única entrada amb accés a tots els espais.

Si tu vols, més cultura i patrimoni

· Acabarem la rehabilitació del convent de Sant Domènec, de l’Ermita del Puig i planificarem el manteniment i dotació de tots els elements patrimonials de la ciutat.
· Afavorirem l’accessibilitat universal executant el pla d’accessibilitat de tots els edificis públics de la ciutat.
· Renovarem el projecte museístic del Museu de l’Almodí i del Museu de Belles Arts incorporant les noves tecnologies i fent més interactiva i didàctica la seua visita.
· Implantarem una línia d’ajudes permanent per a la rehabilitació i millora energètica dels habitatges del centre històric.
· Desenvoluparem les solucions urbanístiques i paisatgístiques que planteja el Pla Especial del Centre Històric.
· Donarem solució als problemes d’aparcament del centre històric amb més aparcaments tant en superfície com en altura.
· Ampliarem les voreres dels carrers més estrets de la ciutat

Si tu vols, més suport a les nostres festes

· Incrementarem el pressupost destinat a la Junta Local Fallera per tal de fomentar la dinamització del museu faller.
· Incorporarem el museu faller a l’oferta turística de la ciutat millorant el manteniment i els horaris.
· Dotarem d’espais al col·lectiu faller per a l’elaboració i depòsit de les carrosses.
· Ampliarem el suport municipal a la Setmana Santa amb una millora en les condicions de la subvenció a la Germandat de Confraries.
· Traspassarem la propietat dels locals d’assaig de les bandes a les societats musicals de la ciutat.
· Seguirem apostant pel creixement la Festa del Corpus amb la creació del Museu del Corpus i l’increment del suport institucional.
· Potenciarem les festes de carrer amb una major difusió de les activitats realitzades per aquestes.

Material gràfic de la campanya

Sèrie «Xàtiva, més que una ciutat»